Lastik: 2 ilmek yüz, 2 ilmek ters değiştirerek örün. Küçük Pirinç örgü I ilmek ters, I ilmek yüz değiştirerek örün. ilmeklerin düzenini her sırada değiştirin, tersin üstüne yüz, yüzün üstüne ters gibi.

Aran Desen: A, B ve C örnek şemalarına göre çalışın, ilmekleri açıklamalara verildiği şekilde dağıtın. A örnek şemasında I .-8. sıraları, B örnek şemasında I -6. sıraları ve C örnek şemasında I .-48. sıraları sürekli tekrarlayın.

Yakadaki Saç Örgü: Çift kat iplikle D örnek şemasına göre çalışın, kenar ilmeği düğümlü kenar olarak yapın. I.-16. sıraları sürekli tekrarlayın. Vurgulanmış artırmalar: Kenar ilmekten önce ve/veya sonra daima ilmekler arasındaki yatay ipe batarak I ilmek yüz çapraz artırın ve bunu izleyen sırada desene uygun şekilde örün.

Örnek Denemeleri: 16 ilmek ve 26 sıra küçük pirinç desen = yak 10x 10 cm, Aran desen A 12 ilmek = yak 6 cm genişlikte, Aran desen B 17 ilmek = yak 9 cm genişlikte, Aran desen C 16 ilmek = yak 7,5 cm genişlikte, hepsi 5snumara şişle, 12 ilmek ve I 8 sıra düz yüz çift kat iplik ve 7 numara şişle = yak 10x 10 cm.

Arka Parça: 86 (94-102) ilmek 5 numara şişle başlayın ve I dönüş sırası yüz örün. Sonra aran deseni izleyen dağılıma göre örün: kenar ilmek, I ilmek yüzle başlayarak 5 (9-1 3) ilmek küçük pirinç desen, 12 ilmek

örnek şeması A, 17 ilmek örnek şeması B, 16 ilmek örnek şeması C, 17 ilmek örnek şeması B, 12 ilmek örnek şeması A, I ilmek tersle başlayarak 5 (9-1 3) ilmek küçük pirinç desen, kenar ilmek. Başlangıçtan 3 cm = 8 sıra sonra kalça eğimi için her iki yanda I ilmek ardından her 8. sırada 3×1 ilmek ve izleyen 6. sırada 1×1 ilmek daha kapatın = 76 (84-92) ilmek. Son eksiltmeden 9,5 cm = 24 sıra sonra yan eğimler için her iki yanda I ilmek, ardından her I 6. sırada 4×1 ilmek daha vurgulayarak artırın = 86 (94-102) ilmek I. artırmadan 10 cm = 26 sıra sonra her iki yanda kol evleri için işaret alın. Kol evi işaretinden 20,5 cm = 54 sıra sonra omuz için her iki yanda 2 ilmek ardından her 2. sırada 1×3 ilmek, 2×4 (6-8) ilmek ve 2×6 ilmek daha kapatın, Aynı zamanda omuz kesiminin 4. eksiltmesiyle birlikte arka yaka açıklığı için ortaya gelen 32 ilmeği kapatın ve önce sol tarafı tamamlayın, iç kenarda yuvarlaklık için izleyen 2. sırada 1×2 ilmek daha kapatın. Diğer tarafı karşıt olarak aynı şekilde tamamlayın.
Ön Parça: Arka parça gibi çalışın, ancak derin yaka açıklığı için I. omuz kesimiyle birlikte = kol evi işaretinden = 20,5 cm = 54 sıra sonra ortaya gelen 22 ilmeği kapatın ve önce sol tarafı tamamlayın, iç kenarda yuvarlaklık için her 2. sırada 1×3 ilmek 1×2 ilmek ve 2×1 ilmek kapatın. Diğer tarafı karşıt olarak aynı şekilde tamamlayın.

Bitirilmesi: Omuz dikişlerini kapatın.Yakadaki saç örgü için çift kat iplikle ve 7 numara şişle 18 ilmek = 9 ilmek her bir bant için, başlayın ve I dönüş sırası ters örün. izleyen gidiş sırasında işi ortadan bölün ve bantları bölerek 6 sıra örnek şeması D’ye göre örün. Bu arada kenar ilmeği düğümlü kenar çalışın. 7. sırada bantlan işaret açıklamalarına göre çaprazlayın ve sonra yine bölerek örmeye devam edin.Yak 53 cm = 96 sıra = 5 çaprazlamadan sonra ilmekleri kapatın. Başlama ve kapama kenarlarını ilmek işiyle birleştirin.Yakanın saç örgüsünü kısım kısım çaprazlamalar arşından yaka açıklığına dikin. Kol pervazlarının her biri için 5 numara şişle ve 70 ilmekle başlayın ve I dönüş sırasında kenar ilmekten sonra I ilmek tersle başlayarak lastik örün. Sonra şekil için kısaltılmış sıralar çalışın. Bunun için kenar ilmekten sonra 38 ilmek örün, I dolamayla dönün, 8 ilmek örün, I dolamayla dönün. Dönüş dola-malannı daima bitişiğindeki ilmekler örneğe uygun şekilde birlikte örün. izleyen 6 sıranın her birinde daima 8 ilmek fazla örün. Sonra 8 sıra daha tüm ilmekleri örün, ardından ilmekleri göründükleri şekilde kapatın. Pervazları kol evindeki işaretler arasına dikin.Yan ve kısa pervaz dikişlerini kapatın.

süveter

süvter şema süveter sema süvetr sema