Aran Kazak

Malzeme: Bak yelek. 700 gr beyaz orta kalınlıkta yıkanabilir örgü ipliği: 4 ve lastikler için 3,5 numa­ra örgü şişleri, 3,5 numara çorap şişleri. Lastik desen: 1 ilmek yüz, 1 ilmek ters. Temel desen: Gidiş sırasında örnek şemasını sağ­dan sola, dönüşte soldan sağa izleyin. Sıraya a okundan önceki ilmekle başlayın, a ve b okları ara­sındaki motifi sürekli tekrarlayın, a okundan sonra 31 ilmek işleyip bitirin. 1. – 14. sıralar arasını bir kez ördükten sonra 3. – 14. sıralar arasını sürekli tekrarlayın.

Örnek denemesi: 27 ilmek ve 35 sıra temel desen = 12 x 10 cm.

Arka parça: 108 ilmekle başlayın, 11 sıra = 4 cm lastik örün ve daha sonra temel deseni şu dağılıma göre örün: Kenar ilmek, a okuna kadar 9 ilmek, a ve b okları arasında motif 2 defa, a okundan sonra 31 ilmek, kenar ilmek. Lastikten 108 sıra = 31 cm sonra kol evleri için her iki yanda 3 ilmek kapatın, izleyen her 2. sırada 3 defa 2 ilm, ve 4 defa 1 ilm. kapatın.= 82 ilmek. Kol evinden 66 sıra = 19 cm sonra omuz eğimi için dış kenarda her iki yanda 7 ilmek kapatın ve izleyen her 2. sırada 3 defa 6 ilm, kapatın. Omuz kesimiyle aynı sırada yaka açıklığı için ortadaki 18 ilmeği kapatın, iç kesimde yaka yu­varlaklığı için izleyen her 2. sırada 1 defa 4 ilm, 1 defa 2 ilm, 1 x 1 ilm. kapatın. Ön parça: Kol evini kestikten 56 sıra = 16 cm sonra ortaya gelen 20 ilmeği yardımcı şişe alın.iki tarafı ay­rı parçalar halinde tamamlayın ve içte her 2. sırada 1 defa 2 ilm, 4 defa 1 ilm. kapatın. Kollar 46 ilmekle başlayın, 5 sıra=2 cm lastik, son­ra temel desende şu ayrıma göre devam edin: Ke­nar ilmek, c ve b okları arasındaki 11 ilmek, a ve b okları arasındaki 33 ilmek, kenar ilmek. Lastikten 5 sıra sonra kol eğimleri için her iki yanda izleyen her 8. sırada 17 defa 1 ilmek artırın.= 82 ilmek, artırdı­ğınız ilmeleri önce c okundan önceki 5 ilmek gibi, sonra c okundan sonraki ilmekler gibi örün. Lastik­ten 146 sıra = 42 cm sonra kol yuvarlağı için her iki yanda 3 ilmek kapatın, izleyen her 2. sırada 3 de­fa 2 ilm,5 x1 ilm, 4 defa izleyen her 4. sırada 1 ilm, ve tekrar izleyen her 2. sırada 4×1 İlm,2×2 ilm, ve 1×3 ilm, ve sonra ortadaki 24 ilmeği kapatın. Bitirilmesi: Yardımcı şişteki ilmeklere ek olarak ya­ka açıklığı kenarından 69 ilmek daha alın.=89 il­mek. Ortadaki 20 ilmek üzerinden aynı desen da­ğılımında örmeyi sürdürün. Diğer 69 ilmeği 1 il­mek tersle başlayarak lastik örün. Yaka yüksekliği 19 yuvarlak sıra = 7 cm olunca ilmekleri göründük­leri şekilde kapatın. Kolları takın.

aran kazak