Bere

8 ilmek başlanıro/e bir sıra ters örülür. Düz yüzde, 1 ilmek örülüp 1 ilmek arttırılır. Dönüşte ters yüzde her başlangıçta 1 ilmek arttırılarak devam edilir. Düz yüzlerde sırası ile, 2 örüp 1 arttırılır, 3 örüp 1

arttırılır;……. Her bir parçanın ilmek sayısı 5

olduğunda, başlarken 3 düz-1 ters örüp arttırma işlemi ara vermeden devam eder. Beredeki desen, her sırada 1 er ilmek ilerler. 1 ters örüp sonraki ilk ilmeği fantezi lastikteki gibi içinden batırıp, üstünden ip atarak yapılır. Her düz yüzde 1 ters ekleyerek her bir parça 15 ilmek olana kadar devam eder. İlmek sayısı 136 olduğunda 5,5 mm şiş ile 4 sıra haraşo örülür. (2 sıra görünümündedir)

Haraşo dan sonra 5 mm şiş ile 3 örüp 1 eksiltme yapılır. 110 ilmek ile 2,5 cm lastik örülür. 2. eksiltme; 4 örüp, 3 ilmeği bir alarak devam eder. 79 ilmek kalır ve 2 cm sonra 4 mm şişe geçirilir. Haraşodan sonra lastik uzunluğu 8 cm olunca bitirilir. Ve dikişi yapılır.

Kaşkol18

6 mm şiş ile 8 ilmek başlanır ve her sıra başında 2 ilmek örülüp içten 1 ilmek gizli arttırma yapılarak 20 ilmek olduktan sonra 20 sıra örülür. İlik için örgünün ilk ve ikinci 10 ilmeği ayrı ayrı 4,5 cm örülür. 20 ilmek olarak 35 cm devam edilir. Bitirirken, 2 ilmek örüp 1 ilmek eksiltilir. 8 ilmek kalınca bitirilir.

bere atkı