Converse bebek patiği çok hoş ve espirili bir bebek patiği modelidir. Yapımıda oldukça basit olan Converse Bebek Patiği örneğini ve yapılışını sizlerin beğenisine sunuyoruz…

ÖRGÜDEN CONVERSE PATİK MODELİ YAPILIŞI :

KÜÇÜK BOY CONVERSEİÇİN ; YİRMİ zincir çekip üstüneONBEŞ trabzan yapılır.sonuncu zincire YEDİtrabzan yaptım. (köşeler YEDİtrabzanla dönülecek .)

sonra dönülerekyaptığınız trabzanlarındiğer tarafınada ONBEŞadet trabzan yapın.köşeye yine YEDİ trabzan ve birleştirip üsteİKİNCİ sıraya çıkın.

İKİNİCİsıraDA İKİ köşeuçta artırma var. her2 köşede BEŞ trabzan artacak. (7 trabzanınBEŞinde 2 kere batılarak trabzanartırılmış.)

ÜÇÜNCÜsırada . köşede ALTIadet trabzan artacak.

DÖRDÜNCÜsıra sıkiğne sırası.: örgüyü tersçevirerek sıkİğne yapın.

BEŞİNCİ sıra:trabzan yapılacakfakat biraz farklıbaşlanacak. sıkİğnelere dik olarakbatılacak. özellikle resimlere dikkat edin.

ALTINCI sıra : sıkiğne

YEDİNCİ sıra : siyahiple sıkiğne

SEKİZİNCİ sıra: beyaziple sıkiğne örün.  böylece altıbitti

SIRA AYAKKABININ DİLİNİ ÖRMEYE GELDİ.  ön beyaz iple örülenkısım. 4 zincirçektim. içine ALTItrabzan  yaptım. üstsıraya geçip YEDİsık iğne yaptım. üstsırada her deliğe İKİ kez batarak trabzanlar 15 ADETE ÇIKARIN. üst sırada tekrar ONALTI sık iğne olacak.( bu sırada örgünüziçe büzüşürse birkaçsıkİğne artırma yapabilirsiniz. ben 2 noktada artırdım.) sonra şekildeki gibi yarım daire oldu. daireninyuvarlakkısmı alttabana dikilecek .diğer kısma sıkİğne yap. üst sıraya geç ve ONBİR adet trabzan yap. DOKUZ sıra trabzan yapınız.  bu kısımda bitti.

BU ARADA önce yan pembekısımları örüp , sonra önüdikebilirsiniz. bununİçin öndebelli sayıda boşlukbırakın. ( mavide ONDÖRT adet bıraktım. kalanı pembe İple ördüm. en sonayakkabının dilkısmını diktim. budaha kolay biryöntem.

ayakkabının yanpembe kısımlarınageçelim. toplam ELLİBİRtrabzan oldu. üst sıra sıkiğne.

BİR sonraki sırada delikyapacağız.İKİzincir çekip BİR boşluk bırakıp, trabzanları örün.sonda isebir boşluk yapıpsonuncu trabzanıyapın. böylecedelikler oldu. . DÖRT delikoluştuktan sonrabitiyor.

BU ARADA delik yaparken her seferinde İKİ trabzan eksiliyor.  sıkİğnenin sonundakien sonuncuyuörmeden bırktım. dönünce İKİ zincir çekip birboşluk yapıpördüm. devam edip sıranınsonuna da gelince birboşluk yapILIR fakat en sondakinden bir önceki trabzanabattım. üst sraya B zincir çekip sıkİğne yaptım. (delikyapmanın açıktarifi )

tüm sıralar bitince ipintek katı ileaşağı doğru sıkİğne yaptım, dahadüzgün görünsündiye.

deliklerinkenarınısiyah iple iğneile çevreleyin.

PATİĞİMİZİN CONVERSE MOTİFİNİN YAPILIŞI VE SÜSLEMELERİ :
convers motifi için  DÖRT zincir içine ONBEŞ  adet trabzan üstsırada sıkİğne yapın. siyah ipleİşlemesini yapın. ben sıkİğnesini tek katİple yaptım.
bağcıklar ÜÇ sıra iple zincir çekilerekyapıldı.