Ön Yüz

Tiftik kazağı oluşturmak için önce renkli olan bölümü yanlamasına dikdörtgen şekli oluşturacak şekilde örün. Öndeki parça bittikten sonra her iki taraftan ilmek çıkarılıp kollar örülür. Aksu Pembe Tiftik’ten 80 ilmek haroşo başlayın, ters ve yüz olmak üzere toplam 10 sıra örün. Mor Tiftik’i takın; Pembe’den sonra da 10 ilmek kalacak şekilde bırakın. Mor’un yanından Pembe’yi örmeye devam edin. 10 sıra örüp Aksu Bej Tiftik’i örmeye başlayın. 5 ilmek kesip örmeye devam edin; bu sefer de Mor Tiftikten 10 şıra bırakın. Bej’in yanında Mor da devam etsin. Öndeki dikdörtgen parça şemadaki gibi örülecek. Dikdörtgen şeklindeki parçanın iki yanından 80 ilmek çıkarıp 8 sıra örün; önce alt kısmından (5 kez 1) kesin; 3 sıra sonra tekrar (5 kez 1), 3 sıra sonra tekrar (5 kez 1 ilmek) kesin. 7 cm ördükten sonra 17 kez her 2 sırada 1 ilmek kesin. Kolu bitirin.

Arka Yüz

Arkayı oluşturmak için 35 ilmekle koldan başlayın. 17 sıra, her iki sırada 1 ilmek artırın. 7 cm de aynı şekilde ördükten sonra 3 sıra 1 artırın, tekrar 5 sıra 1, tekrar 3 kez (5 sıra 1) ilmek artırın. Toplam 80 ilmeği bulun. 80 ilmekle 40 cm ördükten sonra şemadaki gibi eksiltmeye başlayın. Bütün parçaları bir araya getirip dikin, önde ve arkadaki oyuntuya 20 çift lastik çıkarıp 3 cm örün ve bitirin. Kolların ağız kısmına 20 çift ilmek çıkarıp 10 cm örerek kolları bitirin.

Kazak Modelleri

kazak örgü modelleri