Makrame, ipleri bir desen yapmak için düğümleme sanatıdır. Düğümlerin çoğu son derece basittir ve bir bölümün makrame adlarını bilmeseniz de, düğümlemesini biliyor olabilirsiniz.

Makrame Temel Düğümleri: Makrame işlerinin çoğu iki temel düğümle gerçekleştirilir. Yarı bağ ve düz ya da kare düğüm. Her ikisi de düğüm dayanıkları denilen bir ya da birkaç ipin üstüne düğümlenir.Dizi: Düğümlerin uzunca bir sıra oluşturmasına dizi denilir ve makrame desenlerinin çoğu bu dizilerin değişik düzenlemeleri sonucu ortaya çıkar. Makrame Dayangacı: Çalışabilmek için makrame iplerinin bir yere tutturulması gerekir. Bu, genellikle, geçici bir temele bağlanır. Örneğin bir kapı kolu. İpler bir parça sicimle kapı tokmağına bağlanır. Bir çekmece tutacağına bağlanmış bir kalem ya da bir tahtaya iki ucundan çivilenmiş bir ip de dayangaç olarak kullanılabilir. Dayangaçın biçimini değiştirerek makrame da biçimi değiştirebilir.

makrame