Makrame çift saksı asacakları  ise daha çok çiçekli sarkaç yapımlarında kullanılmakta ve daha dayanıklı olmaktadırlar. İşte makrame çift saksı asacağı yapımı...

Uzunluk :1,7 m.
Gereçler:
13,5 m. uzunluğunda, se­kiz boy kalın kenevir; 45 cm. uzunluğunda iki boy kalın kenevir.
Yapılışı :
Uzun kenevirleri bir arada tutup ikiye kıvırın. İlmeği bir kapı tokmağına bağla­yın.
* İlmeğin ortasında her iki yönde toplam 16 cm. düz düğüm yapın.
* Tüm ipleri bir arada tuta­rak kısa kenevirlerden biri ile 4 cm. sarın
* İpleri dörtlük gruplara ayı­rın ve grupları biribirlerinin üstünden geçirerek Şekil 5’te görüldüğü gibi 15 cm. örün.
* İpleri yine dörtlü grup­lara bölerek her grupta 38 cm. burmalı düğün (Düğüm Örneklerine bakın) ve sonra# 10 cm. düz düğüm yapın.
* Birinci grubun ikinci iki ipi ile bir sonrakinin ilk iki ipini alarak yeni bir grup­landırma yapın. Her grup­ta 5’er cm. serbest bırak­tıktan sonra, her birine 10 cm. burmalı düğüm ve 6 cm. düz düğüm yapın.
* İlk gruplandırmayı yinele­yerek, her grupta 10 cm. boş bırakıp bir düz düğüm yapın.
* Yine bir 10 cm. bıraktık­tan sonra kalan kısa iple, tüm ipleri 5 cm. sarın.
* Tüm uçları eş boyda ke­sin ve kapı tokmağından çıkarın.

Makrameden-cift-saksi-asacagi