Arka: 89 ilmek atarak başlayalım. Bir sıra ters örgüden sonra desenimizi döşeyelim:

2 düz + (4 ters +11 düz + 4 ters + 3 düz) 3 defa + 4 ters + 11 düz + 4 ters + 2 düz

3 düz ilmeklerde orta ilmeğin 2 yanından -2 ilmek arasındaki ipe batarak- l’er ilmek artıracağız. Bu işlemi 11 ilmek olana kadar devam edelim.
2 düz ilmeklerde yarım yaprak olması için, bir yandan -örgünün baş ve son ilmeğinin yanından, 1 ilmek artıralım.

11 düz ilmeklerde 2 yandan l’er ilmek eksiltelim.(*)
3 ilmek kalana kadar devam edelim.

4 ters ilmeklerde

1. sırada 1 ters + 1 dola + 2 ilmek ters olarak beraber ör + 1 ters

3. sırada 1 ters + 2 ilmek ters olarak beraber ör + dola + 1 ters

Tüm arka sıradaki – ters yüzdeki ilmekleri göründüğü gibi – ters ilmekleri ters, düz ilmekleri düz olarak örelim.

İlmek sayısı hiçbir sırada değişmez.

11 düz ilmek eksilerek, 3 düz ilmek olduğunda, 4 sıra aynı şekilde örmeye devam edelim. Sonraki sırada tekrar yaprak oluşturmak için artırma ve eksiltmelere başlayalım.

(*) ilk 2 ilmek kesimi 2 ilmeği örmeden sağ şişe aktaralım, sol şişi bu 2 ilmeğin ön tarafından geçirerek birlikte düz olarak örelim.

Son 2 ilmeği ise birlikte düz örgü olarak örelim.

Ajur desen boyu 20 cm olduğunda 2 sıra ters örgü yapalım. Ters örgüye geçerken her yapraktan 1 ilmek eksiltelim. 80 ilmeğimiz kalır. Düz örgü boyumuz 18 cm olduğunda kol evi için her iki yandan sırasıyla 3-2-1 olmak üzere 6’şar ilmek keselim. Kol evi yüksekliği 16 cm olduğunda arka yaka için ortadaki 20 ilmeği kapatarak örgümüzü 2 parçaya ayıralım. Devamında ortada kestiğimiz ilmeklerin her iki yanından sırasıyla 4-3-3 olmak üzere 10’ar ilmek daha keserek arka yaka oyuğunu tamamlayalım. Kol evi yüksekliğimiz 19 cm olduğunda omuzlar için kalan 14’er ilmeği bir defada keserek bitirelim.

On: Yaka kesimine kadar arka parça ile aynı ilmek sayıları ile örelim. Kol evi yüksekliği 12 cm olduğunda ön yaka için önce ortadaki 20 ilmeği kapatarak örgümüzü 2 parçaya ayıralım. Devamında
boynun iki yanından sırasıyla 3-3-2-2 olmak üzere 10’ar ilmek daha keserek yaka açıklığını tamamlayalım. Kol evi yüksekliği 19 cm olduğunda omuzlar için kalan 14’er ilmeği bir defada keselim.

Kol: 45 ilmek atalım. Bir sıra ters örgüden sonra deseni döşeyelim:

2 düz + 4 ters + 11 düz + 4 ters + 3 düz + 4 ters +

11 düz + 4 ters + 2 düz

Ajur boyu 20 cm olduğunda 2 sıra ters örgüden sonra 45 ilmek ile düz örgüye geçelim. Her iki yandan sırasıyla, 5 defa 8 sırada bir ve 4 defa 6 sırada bir l’er ilmek artıralım. Kol boyu 45 cm olduğunda ilmek sayımız 63 olur. Kol evi için her iki yandan önce 3’er sonra 9 defa 2’şer ilmek keselim. Kalan 19 ilmeği bir defada keserek bitirelim..

Yaka: 26 ilmek ile başlayalım. 14 ilmeği lastik, kalan

12 ilmek ise düz örgü örelim. Örgünün düz yüzünde, lastik örgüden sonra başlayan düz örgünün ilk ilmeğini örmeden alalım, dönüş sırasında ise ters olarak örelim. Örülmeden alınan ilmek sırası ile kat yerini oluştururuz. Bu şekilde yaklaşık 60 cm -yaka çevresi kadar- örelim ve bir defada keserek bitirelim.

Dikiş: Beden yan ve omuz dikişlerini yapalım. Kol altlarını kapattıktan sonra kol evlerine yerleştirelim. Hazırladığımız yakayı lastik örgü tarafı yakanın dışına gelecek şekilde yaka çevresine dikelim. Düz örgü olan kısmı içe katlayarak bastıralım. Yakanın ek yerini arka yaka ortasına getirelim.

YAPRAK desenli ajur kazak YAPRAK desenli ajur şema