İlk başlama ilmeği:

ilmek1  ilmek2 ilmek3

 

ilmek alımı:

ilmek1 ilmek2 ilmek3

iplik tutma2iplik tutma1

countingchainsts