112 ilmek başlanak.Diagramdaki model yapıldıktan sonra üzerine 17 cm düz örgü yapılarak ön ve arka parçalar şişte bekletilecek.

Kol:52 ilmek başlanacak. 8 sıra düz örüldükten sonra ön ve arka parçaların başlangıcındaki model uygulanacak. Bu arada yanlardan her 8 sırada bir 14×1 ilmek artış yapılarak 80 ilmeğe ulaşılacak. Kol boyu 45 cm’e ulaştığında kollar, ön ve arka parça misinalı şişe takılarak parçalar arasına 6’şar ilmeklik saç örgüsü konularak ve bu kısımlarda bütün yan kenarlardan her sırada 33xl’er ilmek kesilerek reglan kol evi oluşturulacak. Yandaki kesimlerin bitiminde ön yakada kalan 3 3 ilmekte 13 ilmek ortadan kesilip yanlardan 10×1 olarak kesilecek. Arka yakada kalan 33 ilmek ve omuzlarda kalan 18 ilmeklik saç örgüsü kısımlar da kesilerek bitirilecek.

Yaka:102 ilmek başlanacak. 8 sıra düz örgü yapıldıktan sonra 2/2 lastik örgü olarak 18 sıra örülüp bitirilecek. Kazağın yaka kısmına monte edilecek. Ön ve arka parçaların etek ucuna monte edilen parçalar: 14 ilmek ve 40 sıradan oluşan 20 adet parça ikili olarak birbirine sarılarak yan saç örgü şekli verilerek beden çevresine monte edilecek.

boğazlı kazak şema boğazlı kazak