Dantelli Elbise

Artık dantelin her çeşidine hazırlanmalıyız. Bol dantelli günler ve geceler geliyor.

Kollar ve eteklerde bir başka güzel duran bu dantel örneğini, değişik modellere uygulayabilir, kendi başına kullanarak yeni tasarımlar da yapabilirsiniz.

Kalite:
 Bravo, Akıllı Yün 5 x 100 gr

Şiş : 7 mm – 6 mm -10 mm (dantel ajur) Örgü : “3 düz örgü -1 ters” örgü (Bknz. Bulut, Kollu Harmani)

Ön ve Arka Birlikte (Tek parça): 7 mm şiş ile 152 ilmek atılır ve 6 mm şiş ile devam edilir (3 düz -1 ters). ~50 cm sonra kol kesimine gelinir. Tek parça elbise, arka ortasından dikişli olacağı için, arka yarısı, ön, arka yarısı; 40 – 72 – 40 ilmek olacak şekilde hesaplanır. Parça 3 ayrı bölümde eksiltileceği
için, ilk sırada, 36 ilmek örülür, 4 ilmek kesilir. 72 ilmek örülür, 4 ilmek kesilir, 36 ilmek bırakılır. Teker teker her parça ayrı şişlere alınarak reglan kesim uygulanır (her düzde l’er ilmek). Arka parçalar 15’er, ön parça 30 ilmek olduğunda, ilmekler tek şişe geçirilirken, kol bölümlerine 9’ar ilmek atılır ve 78 ilmeğe ulaşılır. Yaka için, 6 sıra düz örgü örülür. Ve bir defada kesilerek bitirilir.

Dantel: Kollar ve etek ucu Kollar; 2 motif, 37 ilmek Etek; 6 motif, 109 ilmek 1., 3., 5. ve 7. sıra: ters

2., 4., ve 6. sıra: *1 düz, “sağa doğru 2 beraber” 3 defa, “1 dola – 1 düz” 5 defa, 1 dola, “sola doğru 2 beraber” 3 defa,*dan tekrar, 1 düz

8., 10., 12., 14., ve 16. sıra: * 1 düz, “sağa doğru 2 beraber” 3 defa, “2 dola – 1 düz” 5 defa, 2 dola, “sola doğru 2 beraber” 3 defa,*dan tekrar -1 düz 9.,11., 13., 15. ve 17. sıra: Ters olarak, 2 dolamaların biri örülür diğeri şişten çıkarılır (toplam ilmek sayısı değişmez)

18. sıra: 2 misli arttırılır.

19., 20. ve 21. sıra: Düz örülür (haraşo oluşur) ve bir defada kesilerek bitirilir.

Kol ve Etek Dantelinin Birleştirilmesi + Dikiş: Kol dantelinin başlangıcı (üst bölüm), A, B ve C noktalarından, yakanın omuz bölümüne (9 ilmek) yedirilerek, A – D ve C – E kenarları ön ve arka reglana, kol altları açık kalacak şekilde, yedirilmeden dikilir. 6 dilimden oluşan etek danteli, iki başından etek bölümünün iki başına tutturularak, dilimleri düzleştirilecek şekilde, etek ucuna dikilir. Elbisenin arka dikişi, dantel bölüm dahil edilerek uygulanır.

Dantelli Elbise
Dantelli Elbise
Dantelli Elbise Şema
Dantelli Elbise Şema