Ön. Simli ipimiz ve 5mm şiş kullanarak tek kat ip ile 90 ilmek başlayalım ve düz örgü yapalım. Düz örgü boyu 4cm olduğunda etek iç kıvırma payını bitirmiş oluruz. Bedeni örmeye 2 kat ip ile devam edelim. Katlama hizasından 35cm sonra her iki yandan 5cm ara ile 5er defa 1er ilmek eksiltelim. Beden boyu 75cm olduğunda kol evi için her iki yandan sırasıyla 3-2-1 olmak üzere 6şar ilmek kapatalım. Kol evi yüksekliği 20cm olduğunda omuzlar için 10ar ilmek kapatalım. Kalan 48 ilmeği yaka iç katlama payı olarak, tek kat ip ile 4cm daha örelim ve tek seferde kapatalım.

Arka: Simli ipimiz ve 5mm şiş kullanarak tek kat ip ile 90 ilmek başlayalım ve düz örgü yapalım. Dür örgü boyu 4cm olduğunda etek iç kıvırma payını bitirmiş oluruz. Bedeni örmeye 2 kat ip ile devam edelim. Katlama hizasından 35cm sonra her iki yandan 5cm ara ile 7 defa 1er ilmek eksiltelim. Beden boyu 75cm olduğunda kol evi için her iki yandan sırasıyla 3-2-1 olmak üzere 6şar ilmek keselim. Kol evi yüksekliği 20cm olduğunda omuzlar için 10ar ilmek kapatalım. Kalan 44 ilmeği yaka iç katlama payı olarak, tek kat ip ile 4cm daha örelim ve tek seferde kapatalım.

Kol: Simli ipimiz ve 5 mm şiş kullanarak tek kat ip ile 30 ilmek düz örgü başlayalım. Örgü boyu 4cm olduğunda iç katlama payını bitirmiş oluruz. Kolu örmeye 2 kat ip ile devam edelim. Katlama hizasından sonra örgü boyu 3cm olduğunda her iki yandan, önce 3cm ara ile 8 defa, sonra 5cm ara ile 4 defa 1er ilmek artırarak 54 ilmek elde edelim. Kol boyu 45cm olduğunda kol evi için her iki yandan önce 3er devamında 2 sırada bir, 13 kere x 1er ilmek eksiltelim. Kalan 22 ilmek bir defada keserek bitirelim.

Fular: Simli Tiftik kırmızı yünümüz ve 7mm şiş ile 3 ilmek atarak başlayalım ve düz örgü örelim. Örgümüz 45 ilmek olana kadar düz yüzde sağ taraftan her sırada 1 ilmek artıralım. Devamında, 55 ilmek olana kadar 2 sırada bir ilmek artıralım Elde ettiğimiz 55 ilmek ile 26cm daha ördükten sonra örgümüz 40 ilmek kalana kadar her dört sırada bir 1 ilmek keselim. Kalan 40 ilmeği bir defada keserek bitirelim.

Dikiş: Beden yan ve omuz dikişlerini yaptıktan sonra, etek ucu ve yaka kenarlarını tek kat ipten 2 kata ip geçtiğimiz katlama hizalarından içe katlayarak bastıralım. Kollar dikişlerini ve kol ağzı baskılarını yaptıktan sonra kol evlerine yerleştirelim.

Fuların sağ yanını- artırma yapılmayan kenarı alttan 58cm serbest bırakarak çizimde gösterilen yerden 14cm ini elbiseye tutturalım. Sol yandan eksiltmeye başladığımız noktadan ise elbiseye tutturalım. Elbisenin üzerinde bu noktayı kol kesiminden 17cm aşağıya inerek ve yan dikişten 14cm içeri girerek ayarlayalım. Fuların üst ucunu 3 pili yaparak enini 7cm e azaltalım.

Elbisenin yakasını sağ taraftan lOcm içeriden lOcm aşağıya inerek tek yerden 4cm e büzelim. Fuların 7cm genişliğe daralttığımız ucunu iç taraftan büzdüğümüz kısma tutturalım. Fuların diğer kısımlarını serbest bırakalım.

düz kesim elbse şallı hırka