Lastik: I ilmek ters, I ilmek yüz değiştirerek örün.

Saç örgü: 66 ilmekle A örnek şemasına göre çalışın. I .-40 sıraları sürekli tekrarlayın.

V-Roba: B örnek şemasına göre çalışın. Ok orta ilmeği göstermektedir Aradaki yuvarlak sıralarda ve dönüş sırasında ilmekleri göründükleri şekilde örün, dolamalan ara yuvarlak sıralarda ters, dönüş sıralannda yüz örün.

Vurgulanmış eksiltmeler: Sağ kenar: kenar ilmek, 2 ilmek birbirinin üstünden geçirerek birlikte örün = I ilmek yüz örer gibi örmeden alın, izleyen ilmeği yüz örün, ardından örmeden aldığınız ilmeği üzerinden geçirin. Sol kenar: 2 ilmek yüz birlikte örün, kenar ilmek.

Örnek Denemeleri: 16 ilmek ve 22 sıra düz yüz 5 numara şişle = yak 10x 10 cm, Saç örgü bant 6 numara şişle = 66 ilmekx 22 sıra = yak 32×10 cm.

Alt kısım:

Enine örün. 66 ilmek ve 6 numara şişle başlayın ve saç örgülü bandı çalışın. Başlangıçtan 108 (127) cm = 240 (280) sıra sonra ilmekleri kapatın ve dar kenar-lan birbirine dikin = sol yan dikiş.

Üst Ön ve Arka Parça: Kol evlerine kadar yuvarlak sıralar örün. Alt parçanın üst kenarından uzun yuvarlak şişle sol yan dikişten başlayarak 120. (140.) sıraya kadar ön parça için 82 (94) ilmek, yan dikişe kadar arka par-

ça için 82 (94) ilmek daha alın – 164 (188) ilmek. Lastik bel kısmı için tüm ilmekler üzerinden 7 cm = 16 yuvarlak sıra lastik örün. Sonra düz yüz örmeyi sürdürün, bu arada I. yuvarlak sırada ön parçanın sol ön parçanın son ilmeğinden sonra ilmekler arasındaki yatay ipe batarak I ilmek yüz çapraz artırın = 83 (95) ilmek ön parça. Lastik örgü bel kısmından 6 (7) cm = 14 (16) sıra sonra ön parçada ortaya gelen 3 ilmek üzerine B örnek şemasına göre V-robayı başlayın, ardından V-robayı her 4. yuvarlak sırada her iki yanda I ilmek genişletin, kalan ilmekleri düz yüz aain. Avpi zs^ manda lastik örgü bel kısmından 14,5 cm = 31. yuvarlak sıranın sonunda, arka parçanın son 3 ilmeğini ve hemen ardından ön parçanın ilk 3 ilmeğini kol evi için kapatın, 77 (89) ilmek örün, 6 ilmek kapatın ve 76 (88) ilmek örün. Sonra ön parçanın ilmeklerini bekletin ve önce arka parçayı tamamlayın. Bu arada kol evi yuvarlaklığı için her iki yanda her 2, sırada 6 (9)xl ilmek vurgulayarak kapatın = 64 (70) ilmek. Kol evi yüksekliği 22,5 (23,5) cm = 50 (52) sıra olunca her iki yanda 14 (17) ilmek omuz için kapatın, kalan 36 ilmeği bekletin. Ön parçayı da aynı şekilde çalışın, bu arada V-robayı omuza kadar sürdürün ve kalan 37 ilmeği bekletin.

Kollar: 5 numara şişle 72 (78) ilmekle başlayın ve düz yüz örün. Eğimler için I I. sırada her iki yanda I ilmek, ardından her 10. sırada 8×1 ilmek kapatın. Eksiltmeler için her defasında sağ kenardan sonraki ve sol kenardan önceki 17. ve 18. ilmekleri yüz birlikte örün. Başlangıçtan 43,5 cm = 96 sıra sonra kol yuvarlağı için her iki yanda 3 ilmek kapatın, ardından her 2. sırada 1×2 (3) ilmek, 3 (4)xl ilmek, her 4. sırada 5×1 ilmek, her 2. sırada 1×1 ilmek, 1×2 ilmek ve 1×3 ilmek kapatın. Kol yuvarlağı 16 (17) cm = 36 olunca kalan 16 (18) ilmeği kapatın.

Bitirilmesi: Omuz dikişlerini kapatın.Yaka için beklettiğiniz ilmekleri kısa yuvarlak şişe alın. Sol omuz dikişinden başlayarak yuvarlak sıralarla lastik örün, bunu yaparken V-robanın ilmek dağılımını izleyin, tam ortaya gelen ilmeği iki yanındaki ilmeklerle V-robada olduğu gibi birbirinin üstünden geçirerek birlikte örün, sağ omuz dikişinde I ilmek artırın = 72 ilmek. Ön ortadaki eksiltmeleri her 4. yuvarlak sırada 5x tekrarlayın=62 ilmek. 22. yuvarlak sıradan başlayarak dikili kenar yapın. Kol dikişlerini kapatın. Kolları takın, Etek uçlarına ve kol ağızlarına I yuvarlak sıra yengeç ayağı, = tersten yüze sık iğne yapın.

uzun kazak

kazak şema