İp: Makram her tür iple çalışabilirse de, geleneksel olarak çoğunlukla değişik kalınlıkta sicim ve iplerle yapılır. Bunlar genellikle doğal renklerde olmakla birlikte, istenirse boyanabilir. Tığ işlerinde kullanılanlara eş ince ipliklerle yapıldığında çok güzel olursa da, düğümler çok küçük olur ve çok zaman yitirilir. örgü yünü esnek ve tüylü olduğundan makram işlerinde çok olumlu sonuçlar vermez. Deri şeritler, kösele şeritler, rafya ve kordon da kullanılabilir.
Makram tahtası: Çok yararlı olduğu gibi belirli çalışmalar için de zorunludur. Çalışmayı düz ve simetrik bir biçimde gerçekleştirmek için karelere bölünmüş bir makram tahtasından başka şey düşünülemez. Bir tahta parçasını grafik kağıdı ile kaplayarak ya da boya ile kareler çizerek bu amaç için kullanabilirsiniz.
Diğer gereçler: Mezrö, makas, toplu iğne, ve ipleri karışmadan tutmak için lastik bantlar.
MAKRAME İPİ HESAPLAMASI
Herhangi bir çalışma için ne yoğunlukta ip gerekeceğini hesaplamak için istenen uzunluğu sekiz ve kullanılacak tel adetinin yarı sayısı ile çarpmalısı- nız. (Her ip teli ikiye katlanarak kullanılmaktadır).
Makramın özellikleri öğrenildikten sonradesenlemelere girişilebilir. Resim yapımı, başlamak için iyi bir alandır. Her biri değişik ve özel bir doku oluşturacağından, birkaç mak- ram düğümü ile şaşırtıcı desenler yapılabilir. Yalnız düğümlerin ne biçimde kullanıldığı da resmi etkiler. Basit çizimi olan ve kolayca tanınabilen biçimleri içeren bir resim seçin. Çocukların çizmekten hoşlandığı şeyleri düşünün – evler, ağaçlar, hayvanlar, balıklar ve gemiler – Dış kenarları bir kağıda çizip basit ayrıntıları belirleyin ve üstünde çalışabilmek için kağıdı makram tahtasına iğneleyin. Seçtiğiniz çizimin değişik bölümlerine uyumlu dokuları sağlayacağını düşündüğünüz düğümleri saptayın. Sıkı ve katı bölümler için yatay kordon, yaprak biçimleri için diagonal kordon, geniş ve hafif bölümler içi alaşımlı düz düğüm uyumlu olur. Karşı sayfadaki ev resminde görüldüğü gibi dış hatları belirlemede sık düz düğümler ya da alaşımlı yarı bağlar iyi sonuç verir.
Yukarıda anılan türden deneyler makramın gerçek verilerini sergiler.
Ev: Bu imgesel resim yeni başlayanların üstesinden gelebileceği bir çalışma olmamakla birlikte, temel makram yöntemleri kavrandıktan sonra rahatlıkla yapılabilir.
Kordon, düğüm, damda ve kapının üstündeki sundurmada kullanılmıştır. Dam saçaklarındaki böğürtlen toplar, bir süsleme etkisi yaratır.
Kapı ve pencerelerde iplikler düğümlenmeden düz bırakılırken, “tuğlalar” alaşımlı düz düğümlerle canlandırıl- mıştır. Düz düğüm dizileri ve alaşımlı yarı bağlar, evin yanlarını çerçeveler. Abajur: Alaşımlı kullanılan iki des nin oluşturduğu altı panosu vardır. Düz düğüm dizilerini, burmalı düğümlerden çıkan yatay kordon düğümleri
böler; orta bölümdeki alaşımlı düz düğümler panoların biçiminde iri bir düz düğiimle vurgulanırken, diğerinde böğürtlen topları ile süslenmiştir.

Makrame-baglamasi