Değerli okurlarım bugün sizlerle harika bir tunik modelini ve yapılışını paylaşacağım. Geyik motifli olan bu örgü tunik genç kızlarımız için harika bir ögü olacaktır.

MALZEME: Orta kalınlıkta 100% Merinos yün, yıkanabilir, ,:(yak 70 m/50 gr): yak 500 (550-600) gr gri, yak 200 (200- -İ50)gr kahverengi ve yün beyazı; örgü şişi Nr 6; yuvarlak şiş Nr 6, 80 cm uzunlukta ve Nr 5, 40 cm uzunlukta.

örgü-tunik-şeması

 

Lastik: I ilmek yüz, I ilmek ters değiştirerek örün.
Aran deseni: Örnek şemasına göre çalışın, ilmek ve yu­varlak sıraları açıklamalara göre dağıtın. Alt kenarda sı­nırlanmış alanda verilen sayılar bu bölümlerde değişik bedenler için örülmesi gereken ilmek sayılarını göster­mektedir.
Jakar desen: A ve B örnek şemalarına göre jakar tekni­ğiyle örün.
Vurgulanmış Eksiltmeler:
Sağ kenar: kenar ilmek, 2 ilmek birbirinin üstünden ge­çirerek birlikte örün = I ilmek yüz örer gibi örmeden alın, izleyen ilmeği yüz örün, ardından örmeden aldığı­nız ilmeği üzerinden geçirin.
Sol kenar: 2 ilmek yüz birlikte örün, kenar ilmek.
Örnek Denemeleri: 16 ilmek ve 22 sıra düz yüz = yak 10x 10 cm, 17 ilmek ve 20 sıra jakar desen = yak 10×10 cm, 6 numara şişle.
Arka ve Ön Parça: Kol evine kadar yuvarlak sıralar örün. 6 numara yuvarlak şişle ve çift kat gri yünle çap­raz ilmek atma tekniğiyle 206 (222-238) ilmek atın.
97 (101 -105) ilmek Aran desen, 3 (5-7) ilmek düz; yüz. Ardından sol yan kenar için işaret alın ve ön parça için aynı desen dağılımını * işaretinden itibaren tekrar­layın.Yuvarlak sıranın içinde şekilde verildiği gibi 48 il­mek eksiltin = 158 (174-190) ilmek. 43 cm = 98 yu­varlak sıra A örnek şemasına göre jakar desende ör­meyi sürdürün. Yuvarlak sıra – geçişinden başlayarak **40 (44-48) ilmek a (b-c) okundan çiftli oka = orta- ilmek olan kısmı örün, ardından ikinci yarı için 39 (43 47) ilmek çiftli oktan önceki ilmekten ok a (b-c)’ye ka­dar karşıt olarak aynı şekilde tamamlayın, yan kenarda işaretten önce I ilmekler arasındaki yatay ipe batarak I ilmek yüz çapraz artırın ve bu ilmeği motife ekleyin. Ön parçalar için dağılımı ** işaretinden itibaren tekraı layın ve yuvarlak sıra – sonunda I ilmek artınn = 80 (88-96) ilmek ön ve arka parçalardan her biri için. Kol evi için 126. yuvarlak sıranın sonunda 4 ilmek ve ardın dan 127. yuvarlak sıranın başında 3 ilmek daha kapatı 73 (81 -89) ilmek ön parça için örün, 7 ilmek kapatın ve 73 (81 -89) ilmek arka parça için örün. Ön parçamı! ilmeklerini bekletin ve arka parçayı açık sıralar halindej tamamlayın. Bu arada kol yuvarlaklığı için şekilde veril-jdiği gibi her 2. sırada da her iki yanda 5 (6-7)xl ilmek vurgulayarak kapatın = 63 (69-75) ilmek 159. sırada ya kadar örün, ardından 152.-159. sıraları sürekli tekrarla­yın. Kol evi 19,5 (20,5-21,5) cm olunca =171.(173.- 175.) sırada yaka açıklığı için ortaya gelen 25 (27-29) ilmeği bekletin ve iki tarafı ayrı ayrı tamamlayın. Bu arada iç kenarda yuvarlaklığı sağlamak için her 2. sı­rada da 1×2 ilmek ve 2×1 ilmek kapatın. Yaka açıklığın­dan 4 cm = 8 sıra sonra kalan 15 (17-19) ilmeği omuz için bir defada kapatın. Diğer tarafı karşıt olarak aynı şekilde tamamlayın. Ön parçanın bekletilen ilmeklerini alın ve arka parça gibi örün, ancak kol evinden hemen 13,5 (14,5-15,5) cm sonra = 157. (159.-161.) sırada yaka açıklığı için ortaya gelen 13 (15-17) ilmeği bekle­tin.

örgü-tunik

 

Kollar: 6 numara şişle ve çift kat gri yünle 49 (53-57) ilmek çapraz ilmek atma tekniğiyle atın. Ardından tek kat yünle 3 cm = 7 yuvarlak sıra lastik örün. Sonra ja­kar deseni örnek şeması B gibi örmeyi sürdürün: a (b- c) okundan orta çiftli ok=orta ilmeğe kadar 25 (27- 29) ilmek örün; sonra ikinci yan için çiftli oktan önceki ilmekten başlayarak ok a (b-c) ye kadar 24 (26-28) ilk  kenarında her 2. sırada da 2×3 ilmek, 1×2 ilmek ve 1×1 ilmek kapatın, sonra izle­yen 4. sırada da 1×1 ilmek daha kapatın. Omuz ilmek­lerini yaka açıklığından 10 cm = 20 sıra sonra kapatın.

Parçada yalnızca bordürü işleyin. Omuz dikişlerini kapa­tın, Ön ve arka yaka açıklığının bekletilen ilmeklerini yuvarlak şiş Nr 5 ile alın ve arasına her iki yanda 42 ¡1-1 mek ekleyin = 122 (126-1 30) ilmek. Kahverengi yünle önce I yuvarlak sıra ters, ardından lastik örün.Yak 2 I cm = 6 yuvarlak sıra sonra dikili kenarı, yuvarlak şiş Nr 5 ile yapın. Yan ve kol dikişlerini kapatın, kollan takın.