Etek ucu ve kol lastiklerinin hazırlanması: mor ile 70 ilmek atalım ve örgünün yüzünde kalan düz ilmekler mor- ters ilmekler yeşil olacak şekilde 1/1 lastik örelim. Yürüttüğümüz iplikler örgünün arka yüzünde kalacağından, örgü lastik olmasına rağmen bir yüzü kullanılabilir. Lastik boyulOcm olduğunda mor ile 1 sıra 1/1 lastik ve yeşil ile 2 sıra ters örgü ördükten sonra ilmekleri bir defada keserek bitirelim. Etek lastiğinin arka parçasını da aynı şekilde örelim. Aynı örgüyü kollar için 2 adet 35 ilmek ile hazırlayalım.

Parça 1: -2 adet mor yünümüz ile 26 ilmek başlayalım. 8 düz+1 ters+8 düz+1 ters+ 8 düz olarak deseni döşeyelim. Ortadaki 8 düz ilmeği 4/4 saç örgü olarak birincisini 4.sırada sonraki 3 burguyu 10 sırada bir uygulayalım. 4 sıra daha örelim ve örgü boyu 27cm olduğunda ilmekleri tek seferde kapatalım.

Parça 2: -2 adet yeşil yünümüz ile 20 ilmek başlayalım ve 22cm haraşo ördükten sonra tek seferde kapatalım. Sempati pembe yünümüz ile bir yanma 2 sıra tırabzan geçelim.

Parça 3: -2 adet mürdüm yünümüz ile 22 ilmek başlayalı. Aşağıda verilen ajur ile örgü boyu 20cm olduğunda sağ taraftan her sırada 2 ilmek keserek ilmekleri bitirelim. İki ilmek keserken; 3 ilmeği birlikte örelim. Ajur:

1. sıra: *2 ters+3 düz, *dan tekrar

2.ve 4.sıra: ilmekleri görüldüğü gibi örelim.

3. sıra: *2 ters+ sol şişteki 3.düz ilmeği ilk 2 düz ilmeğin üzerinden geçirerek şişten çıkaralım. Sol şişte kalan 2 düz ilmeği örerken araya 1 kere ip dolayalım. Aynı işlemi sıra sonuna kadar *dan tekrar edelim.
Parça 4:-1 adet yeşil yünümüz ile 45 iîmek atalım ve 1/1 pirinç örgü başlayalım. Her sıra başında 1 ilmek keserek üçgen parça elde edelim.

Parça 5: -2 adet mor yünümüz ile 21 ilmek ajur başlayalım. Desenimizi 16cm mor, 9cm mürdüm ve 2cm pembe renk ile ördükten sonra ilmekleri bir defada keserek bitirelim. Ajur 1 kenar ilmek, dola, 2 ilmek birlikte düz ör. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Dönüş sırasını da aynı şekilde örelim.

Parça 6:-1 adet mor yünümüz ile 43 ilmek atalım. 2 sırada bir şaşırtmak 1/1 pirinç örgü yapalım. Her sıra başında 1 ilmek keserek üçgen parça elde edelim.

Parça 7: -2 adet mürdüm yünümüz ile 35 ilmek ajur başlayalım. 3 sıra sonra, her 2 yandan, her sıra başında ve sonunda 1er ilmek keserek üçgen parça elde edelim. Ajur: * 1 düz, 1 örmeden al, 1 dola, *dan sonrasını sıra sonuna kadar tekrar edelim. Dönüş sırasını ters olarak örerken, dolama yaptığımız ipi yanındaki ilmekle birlikte alarak örelim. Bir sonraki sırada ajuru 1 ilmek kaydıralım.

Parça 8: -2 adet yeşil yünümüz ile 30 ilmek atalım ve 7 numaralı parçada kullandığımız ajuru başlayalım. Sağ taraftan 2 sırada bir 1 ilmek eksiltelim. Şişimizde 20 ilmek kaldığında pembe renkli yünümüze geçelim. Örgü boyu 18cm olduğunda ilmekleri bir defada keserek bitirelim

Parça 9: Sol kol parçası olup yeşil renkli yünümüz ile 18 ilmek başlayalım. Desenimizi 6 ters+6 düz+6 ters olarak desen döşeyelim. Orta 6 düz ilmeği ilki 4-sırada olacak şekilde 10 sırada bir burulan 3/3 saç örgü yapalım. Örgü boyu 27cm olduğunda ilmekleri tek seferde kapatalım. Dikiş yerinde düzgün görünmesi için son saç örgüden sonra 6 sıra ördükten sonra kapatalım.

Parça 10: Sağ kol parçası olup pembe yünümüz ile 5 zincir çekerek halka yapalım. İçini 4 defa 4 tırabzan+1 zincir ile doldurduktan sonra sırası ile;

2. sıra Mürdüm yün ile 4 defa 6 tırabzan+1 zincir yap. 4 tr üzerine 4 tr, boşluklara 1 tr + 1 zincir+ 1 tr yapalım.

3. sıra Mor yün ile 4 defa 8 tırabzan+1 zincir yap.
6 tr üzerine 6 tr, boşluklara 1 tr +1 zincir+ 1 tr yapalım.

4.sıra Mor yün ile 4 defa 10 tırabzan+1 zincir yap. 8 tr üzerine 8 tr, boşluklara 1 tr +1 zincir+ 1 tr yapalım.

5. sıra Yeşil yün ile 4 defa 12 tırabzan+1 zincir yap. 10 tr üzerine 10 tr, boşluklara 1 tr +1 zincir+ 1 tr yapalım.

6. s ıra Mürdüm yün ile 4 defa 14 tırabzan+1 zincir yap. 12 tr üzerine 12 tr, boşluklara 1 tr +1 zincir+ 1 tr yapalım.

Parça 11: Sol kol parçasını mürdüm yünümüz ile 15 ilmek başlayalım ve 7 numaralı parçada kullanılan ajur döşeyelim Örgü boyu 20cm olduğunda 2sıra pembe + 2 sıra mürdüm renk ile örmeye devam edelim. Örgü boyu 30cm olduğunda ilmekleri tek seferde kapatalım.
Parça 12: mor yünümüz ile arka bedende boş kalan kısım için öreceğimiz parçaya 30cm zincir çekerek başlayalım. Düz yüzde sağ yandan artırıp sol yandan eksiltilerek aralarında 1 zincir olan tırabzan örgü ile ağ hazırlayalım. Örgü boyu 5 sıra olduğunda aralardan da eksiltme yaparak toplam 11 sırada son kalan 10 tırabzanı bitirelim.

Parça 13: Sol kol parçasını bej rengi ipimizi 2 kat kullanarak 9. parçanın yan tarafına 3 sıra aralarında 1 zincir olan tırabzan geçelim. Devamında 2 sıra pembe sık iğne, sonra yine bej ile 4 sıra tırabzan yapalım. Her 2 sırada yanlardan bir tırabzan artırma yapalım.
Parça 14: Sağ kol üst parçasını mor yünümüz ile 52 ilmek başlayalım ve 3 numaralı parçada kullanılan ajuru döşeyelim. Örgü boyu 14cm olduktan sonra her sıra başında 1 ilmek eksilterek kol reglan kesimini oluşturalım. Son kalan 22 ilmeği bir defada keserek bitirelim.

Parça 15: Sol kol üst parçasını yeşil yünümüz ile 45 ilmek başlayalım ve ters örgü yapalım. Kol reglanı için 2 sıra sonra, her sıra başında bir ilmek keselim. Şişimizde 29 ilmek kalınca her sıra başında ve sonunda 1 ilmek keselim. Son kalan 9 ilmeği bir defada keserek bitirelim.

Dikiş: Çizimi takip ederek parçaları örgünün yüzünden birbirine tutturalım. Parçaların yerine oturması için bazılarının gerilmesi bazılarının ise hafif büzdürülmesi gerekebilir.

Etek kenar üçgen örgülerin 4 ve 6 numaralı parçaların yarısı ön bedene yarısı arka bedene dikilir.

Yaka çevresine pembe yünümüz ile 2 sıra sık iğne yaparak şekil verelim.

İÇ KAZAK

Ön: bej renkli yünümüz ile 65 ilmek başlayalım. Örgü boyu 3 5 cm olunca kol evi için yanlardan sırasıyla 3-2-1 olmak üzere 6şar ilmek keselim. Kalan 53 ilmek ile kol evi yüksekliği 20cm olduğunda omuzlar için her iki yandan 10ar ilmek kapatalım. Kalan 33 yaka ilmeğini örmeye 8mm şiş ile devam edelim. Yakayı artırmalarını her 2 yandan 5 cm ara ile 5 defa 1er ilmek yapalım. Elde edilen 43 ilmeği yaka boyu 50cm olduğunda bir defada keserek bitirelim.

Arka: Şişimize 60 ilmek atarak başlayalım. Örgü boyu 35cm olunca kol evi için yanlardan sırasıyla 3-1-1 olmak üzere 5er ilmek kesilir. Kalan 50 ilmek ile kol evi yüksekliği 20cm olduğunda omuzlar için 10ar ilmek kapatalım. Kalan 30 yaka ilmeğini 8mm şiş ile her 2 yandan 5cm ara ile 5 defa 1er ilmek artıralım. Elde edilen 40 ilmeği yaka boyu 50cm olduğunda bir defada keserek bitirelim.

Kol:yünümüz ile 35 ilmek atarak başlayalım. Her 2 yandan 5 cm ara ile 8 defa 1er ilmek artıralım. Elde ettiğimiz 51 ilmek ile kol boyu 45cm olduğunda kol evi için her iki yandan önce 3er sonra 2 sırada bir 12 defa 1er ilmek keselim. Kalan 21 ilmeği bir defada kapatalım.

Dikiş: Omuzla birlikte yakanın yan dikişleri ve bedenin yan dikişleri yapalım. Kolları kapatarak kol evlerine dikelim.

kırk yama kazak

kırk yama kazak şema kırk yama kazak şemalar