Arka 6 mm şiş ile 60 ilmek 4 sıra haraşo örülür ve düz örgüye geçilir her 4,5 cm de birer ilmek eksiltilerek evazelik verilir. Örgü 22 cm olduğunda ilmek sayısı 50 dir. Kol reglanı için ilk kesişte 2 şer ilmek daha sonra her düz yüzde birer ilmek eksilterek (iki ilmek örüp eksiltme ve solda ise eksiltip 2 ilmek örme şeklinde) 18 ilmek kalana kadar örüp, bir defada kesilir.
Kol 30 ilmek atılıp TERS örgü ile başlanır. (Ters örgü ile başlanarak, kolların dışarı kıvrılması sağlanır.) 3 cm de bir her iki taraftan arttırılarak 38 ilmek olduğunda her sıra başında 1 er ilmek arttırarak 44 ilmek olur. Bu sayıdan sonra kol reglanı başlar. 14 ilmek kalınca tek seferde bitirilir.

Yaka Palto dikildikten sonra 5 mm şiş ile 50 ilmek alınır (11 ön + 8 kol + 12 arka + 8 kol + 11 ön) ve 10 sıra haraşo örülüp (10 sıra-5 çizgi haraşo), 6 nolu şiş ile devam edilir. 6.haraşo sırasında, bebe yaka dönüşünü verebilmek için, her iki taraftan 4 defa olmak üzere sondaki 2 ilmek örülmeden geri dönülür. Her iki şişte 8 er ilmek birikir. En son dönüşten sonra hepsi bir sıra örülüp kesilir.Ön 38 ilmek başlanır, ön pat 15 ilmek haraşo devam edilir. Evazelik arka parça ile aynı şekilde uygulanır. 33 ilmek kaldığında kol reglanı başlar. 19 ilmek te yaka oyuğu 7-2-2 kesilir. Kol reglanı devam eder ve son kalan 3 ilmek tek seferde kapanır.

İlikler 4 ilmek örüp ip atıp 2’si bir alınır. 6 ilmek örüp ip atıp, 2’si bir alınır

palto

kızbebek palto kız bebe palto sema