PANÇO

Sağ Yarım:Mor renkli yünümüz ile 115 ilmek atalım ve etek ucundan yakaya doğru haraşo örelim. İkinci sıradan itibaren her sıra başında 1er ilmek eksiltelim. Örgü boyumuz 5 haraşo sırası – 10 sıra örgü- olduktan sonra ön ortadan 38 ilmeği örelim ve kol yırtmacı için örgümüzü iki parçaya ayıralım. Eksiltmelerimize devam edelim. Kol yırtmacı uzunluğu 13 haraşo sırası olduğunda arka tarafa gelen ve diğer şişte bekleyen ilmeklerimizi de 13 haraşo sırası uzunluğunda örelim. Örgünün arka ortaya gelen kısmında eksiltmelere devam edelim. Şişimizde 67 ilmek kaldığında – örgü boyumuz 24 haraşo sırası olduğunda ilmek eksiltmelerimizi her sıra başında ve sonunda olarak çoğaltalım. Böylece her haraşo sırasında 2 ilmek yerine 4 ilmek eksiltmiş oluruz. 8 haraşo sırası sonra şişimizde 35 ilmeğimiz kalır. Tekrar her sıra başında 1 ilmek keserek devam edelim. 23 ilmek kaldığında yaka oyuğu için arkaya gelen kenardan her sıra başında 1 er ilmek eksiltmeye devam edelim ve ön taraftan her sıra başında sırası ile 8-6-2 ilmek kapatalım. Kalan 4 ilmeğimizi ise her iki baştan sıra başlarında 1 er ilmek kapatarak bitirelim.

Sol Yarım: Sağ yarım parçanın aynası olarak hazırlayalım.

Kol kapağı: Yırtmacın ör beden tarafından 16 ilmek alırken 1 er ilmek dışarı taşalım. Kol kapağı kol yırtmacından birer ilmek uzun olsun. Bu şekilde 5 haraşo sırası örelim ve tek seferde kapatalım.
Dikiş: Arka birleştirmeyi yapalım. Ön birleştirmeyi yaka kesimine başladığımız sıranın 7 haraşo sırası altına kadar uygulayalım. Kapüşonun orta dikişini yaptıktan sonra yaka çevresine tutturalım. Kol kapaklarının yanlarını bedene dikelim.

Kapüşon Lastiği: Ön ortadaki 7 haraşo sırası yırtmaçtan 8 ilmek + kapüşonun ilk yarısından 33+ kapüşonun diğer yarısından 33 + ön yırtmaçtan 8 ilmek çıkartalım. Toplam 82 ilmek ile 6 haraşo sırası ördükten sonra ilmekleri örerek ve germeden kapatalım. Haraşo örgü enine genişlediği için normal bir kapatma gerginlik yaratabilir. Ön ortayı üst üste getirerek tutturalım. Pembe yünümüz ile 3 kat ipi büktükten sonra ikiye katlayarak hazırladığımız kordonları beden-kapüşon ve kapüşon lastiğinin birleşiminden tutturalım.

 

Panço panço şema