Malzeme: Altın başak Elli No Renkli dantel ipliği ile örülmüştür.
Renk No: Üç yüz otuz dokuz
İlk önce Amerikan servis için yüz on altı tane basit kutucuk örülerek örneğe başlayarak devam edilir.
İki sıra yapılınca sonra iki sıra sık iğne örülerek istenilen köşeye gül motifi sık iğne örülerek basit dolgulara yüz sıra devam edilerek son iki sıra sık iğne ile yaparız.
Kenar danteli örülerek tamamlanır.

dantel masa örtüsü
Masa örtü ucu otuz tane basit kutucuk örülerek modele başlanır.
Kumaşa dikilecek kısıma birit örülerek kurdele geçirilmeye çalışılır.