Malzeme: Altın başak Klasik Elli No Dantel İpliğiyle örülmüştür.
Renk No: üç yüz yirmi üç
Miktarı: Yüz elli gram

Öncelikle Altmış iki tane kutucuk örerek panoya başlayarak devam ederiz.Alt bölüme doğru inerken bordür için 4 basit birit, 1 boş kutu,4 basit birit 1 boş kutu yeniden 4 basit birit ile ilk sıra bitmiş olur.2. sırada dört basit birit üzeri ve boş kutu sekiz basit birit, bir boş kutu,dört basit birit örülerek yirmi yedi boş kutudan sonra modelde gördügünüz gibi örnek kurularak devam edilir.

dantel süs

İstenilen ölçüde yapılınca pano çerçeve yapılarak kullanılır.
Bu örneğimiz Altın başak Klasik Elli Nolu Dantel ipliği ve üç yüz yirmi üç renk no miktarı ise yüz elli gram kullanılmış ve yapılmıştır.