BÜYÜKLÜK 90 x 100 cm

MALZEME: 2 yumak (50 gr) 15 numara beyaz pamuk ipliği; 1,25 numara tığ. 1,10 m, 140 cm eninde beyaz keten kumaş.

  • Aplike dantel: 39 x 65 cm / 70 kare x I 17 sıra.
  • Örnek denemesi: 18 kutu x 18 sıra / 10×10 cm.

Beyaz Masa Örtüsü Şeması

  • Dantel aplike Örnek şemasına göre çalışın. Örnek şeması bir önceki sayfada verilmiştir 4 kutu için  3 zin­cir + kenar tırabzan için 3 zincir + I. boş kutu için 2 zincir çekin. A işaretli oktan başlayın ve I.tırabzanı tığdan itibaren 9. zincire batarak yapın. Her boş kutu için 2 zincir; I tırabzan yapın, dolu kutular için zincir­lerin yerine tırabzan yapın. Kademeli kenar için eksiltme ve artırmaları yapın. Çerçevelenmiş alanları kaydırılmış hasır deseni tekniğine göre çalışın. Daha belirgin bir görünüm sağlamak için örnek şemasındaki renklendirilmiş kısım ayrıca tığ şeması olarak da veril­miştir Önce A okundan B okuna kadar işleyin; sonra B ve C okları arasındaki örneği 2 kez işleyin ve C okun­dan sonraki sıralarla tamamlayın. Dış kenara I sıra çepeçevre sık iğne yapın ve bu arada her kenar tırabzana batıp iki sık iğne, her köşe kutuya 5 sık iğne yapın.

beyaz-masa-örtüsü

  • Bitirme işleme devam etmeden önce gerek kumaşı gerekse danteli yıkayın. Danteli gerin. Kumaşı 102 x I 12 cm büyüklükte düz ipliğine dikkat ederek kesin. (Kumaş ölçüsü + çepeçevre 6 cm dikiş payı) Kenarları 3 cm genişlikte iki kez içe katlayıp,kenarları boyunca sık zikzak dikişi geçin. Dantelin altında kalan kumaşı tam zikzak dikişinin dibinden iplik­leri kesmemeye dikkat ederek oyup çıkarın.