Mazleme: Altın başak Klasik 50 No Renkli Dantel İpliği ile örülmüştür.
Renk No: 301-329
Miktarı: 1300 gr.
Öncelikle 70 zincir çekilerek 2 zincir ara ile 25 adet basit kutucuk yaparak örneğe başlıyoruz. Basit dolgularla 23 sıra yapılan kare motif gül modeli ile tamamlanır ve devam edilir.

dantel yatak örtüsü
Yapılan pembe motifin kenarına ikinci renkten 1 sıra sık iğne yaparak köşelerdeki boş kutucuk üzeri 4′ lü basit birit yapılır.
7 zincir çekilerek 3 boş kutucuğun üzerine gelecek şekilde 5 sıra sık iğne örülür. Tekrar 7 zincir çekilerek 3 boş kutucuğun üzerine 4′lü basit birit yaparak ve 1. sırayı tamamlamış oluruz.
2. sırada köşedeki zincir üzeri 9 sıra basit birit ile doldurulur.
4 zincir çekilerek bir alt sıradaki zincirin üzerine 4 basit birit yapılarak sık iğne yapılan bölüme kadar 9 zincir çekilerek 5 sıra sık iğne yapılır.
Modelde görüldüğü gibi yapılan motif son sıradaki uzun zincirler ile birbirine eklenmeye çalışılır.Bir sonraki dantel örneğinde görüşmek üzere.Bu dantel Altın başak Klasik 50 No Renkli Dantel İpliği ile örülmüştür.