Birbiriyle uyumlu renklerle örülen çanta, toplam 34 motiften oluşuyor…

Yapılışı:

Çanta: 4 numara örgü tığı ile verilen motif açıklamasını takip ederek, çanta için toplam 34 adet motif örün. Çantanın ön yüzü için, iki motifi üst üste koyun. Koyu yeşil iplikle, her uzun ilmek ve zincirin üzerine, 1 küçük ilmek gelecek şekilde, küçük ilmek örerek birleştirin. İşlemi tekrarlayarak çanta genişliği için 4 motifi yanyana birleştirin. Aynı şekilde 2 motif sırası daha birleştirin. 4 motiften oluşan 3 motif sırasını, aynı birleştirme işlemini uygulayarak, çanta boyu için üst üste birleştirin. Böylece çantanın ön yüzü için, toplam 12 adet motif birleştirilmiş olacaktır. Aynı şekilde çantanın arka yüzünü de birleştirin.

Çanta körüğü için 10 adet motifi, aynı birleştirme tekniği ile yanyana birleştirin. Çanta ön yüzü, sol kenar 1 motifi ile, körük 1. motifini üst üste getirerek aynı birleştirme işlemi ile birleştirmeye başlayın. Sırası ile sol kenar çanta tabanı ve sağ kenarı birleştirin. Aynı işlemleri tekrarlayarak çanta arka yüzünü de, körüğe birleştirin. Çanta ağzında, koyu yeşil iplikle, her uzun ilmek ve zincirin üzerine 1 küçük ilmek gelecek şekilde, 1 sıra küçük ilmek örün. 2. sırada her küçük ilmeğin üzerine 1 uzun ilmek örün. 3. sırada her uzun ilmeğin üzerine 1 uzun ilmek örün. 4. sırada her uzun ilmeğin üzerine 1 küçük ilmek örerek, çanta örgüsünü tamamlayın.

Bitirme: Çanta sapı için koyu yeşil iplikle, 9 ilmekten oluşan yaklaşık 60 cm.- uzunluğunda, uzun ilmek örgüsü örün. Plastik halkaların üzerini koyu yeşil iplikle küçük ilmek örerek kapatın. Plastik halkaların 1 ucunu küçük ilmek örerek, çanta sapının uçlarına birleştirin. Sol kenar ön körük başlama noktasından başlayarak, koyu yeşil iplikle 10 zincir çekin. Sol arka küçük başlama noktasına birleştirin. Çanta sapı ucundaki, plastik halkayı, bu zincir içine küçük ilmek örerek birleştirin. Aynı şekilde sağ kenar çanta sapını da birleştirin. Ahşap boncuğun 1 tanesini çanta ağzı ön ortasına dikin. Çanta kapatma biriti için, birit ve uçları boncuklu püskül hazırlayın. 2. ahşap boncuğun içinden biriti geçirin. Çanta ağzı arka ortasına biriti tutturun. Çanta ölçülerine uygun astarı hazırlayın. Çantanın içine yerleştirin. Çanta ağzında 1. uzun ilmek sırasına gizli dikiş ile tutturun.

Motif Açıklaması:

1. sıra: Sarı ipliğe 4 adet boncuk geçirin. 4 numara örgü tığı ile 4 boncuğu alarak bir kerede çekin. 5 zincir çekin, 1. boncuğu bırakarak 1 küçük ilmek örün. 5 zincir çekin. 2. boncuğu bırakarak 1 küçük ilmek örün. 5 zincir çekin. 3. boncuğu bırakarak 1 küçük ilmek örün. 5 zincir çekin ve 4. boncuğu bırakarak 1 küçük ilmek örün.

2. sıra:
1. boncuğun üzerindeki 5 zincirin içine 3 uzun ilmek örün. “3 zincir çekin. Aynı zincirin içine 3 uzun ilmek örün. 3 zincir çekin. Sonraki boncuğun üzerindeki 5 zincirin içine 3 uzun ilmek örün. “Tırnak içine alınan bölümü tekrarlayarak sırayı tamamlayın.

3. sıra: Yosun renkli yeşil iplikle, 1. boncuğun üzerindeki 3 zincirin içine 3 uzun ilmek örün. “3 zincir çekin. Aynı zincirin içine 3 uzun ilmek daha örün. 3 zincir çekin. Sıradaki 3 zincirin içine 4 uzun ilmek örün. 3 zincir çekin. Sıradaki 3 zincirin içine 3 uzun ilmek örün. “Tırnak içine alınan bölümü tekrarlayarak sırayı tamamlayın.

4. sıra: Açık yeşil iplikle 1. boncuğun üzerindeki 3 zincirin içine 3 uzun ilmek örün. “3 zincir çekin. Aynı zincirin içine 3 uzun ilmek örün. 3 zincir çekin. Sıradaki 3 zincirin içine 2 uzun ilmek örün. Sonra her uzun ilmeğin üzerine 1 uzun ilmek gelecek şekilde 4 uzun ilmek örün. Sonraki 3 zincirin içine 2 uzun ilmek örün. 3 zincir çekin. Sıradaki boncuğun üzerinde olan 3 zincirin içine 3 uzun ilmek örün. “Tırnak içine alınan bölümü tekrarlayarak sırayı tamamlayın.

• Uzun ilmek= Tığa 1 iplik dolayarak 3 kerede çekin.
• Küçük ilmek= Tığa iplik dolamadan 1 kerede çekin.

çanta2 çanta-şema

çanta1 çanta