Düz ters – yüz lastikli örgü: 6 numara şişle örün. I. sıra = Gidiş sırası: kenar ilmek, I ilmek yüz, *6 ilmek ters, 2 ilmek yüz, * yıldızlar arasını tekrarlayın, 6 ilmek tersle bitirin, I ilmek yüz, kenar ilmek izleyen sırada ilmekleri göründükleri şekilde örün.

Büyük Pirinç örgü: 5,5 numara şişle örün. I. sıra = Gidiş sırası: I ilmek yüz, I ilmek ters değiştirerek örün. 2. sırada = Dönüş sırası: ilmekleri göründükleri şekilde örün. Sürekli olarak gidiş sıralannda, ilmekleri değiştirip, yüzün üstüne ters gibi, dönüş sıralarında göründükleri gibi örün.

Örnek A-F: Örnek şemasına göre çalışın. Desen dizinini ve ilmek dağılımını açıklamalara göre yapın. Her bir örnek a – b okları arasında verilmiştir; D ve F örneklerinde genişliğin tamamı verilmiştir Gidiş sıralarında yüz çapraz örülen ilmekler dönüş sıralarında ters çapraz örülecektir

A = Petek desen: 5 numara şişle örün. I .-8. sıraları tekrarlayın.

BI = Büyük pirinçle baklava desen: 5,5 numara şişle örün. I -48. sıralara I -28. (32.) sıraları ekleyin. Örnek şeması B2 ayrıntılı olarak sol ön parçanın desen dizinini göstermektedir

C = Zikzak lastikli aran desen: 5,5 numara şişle örün. 2.-13. sıraları tekrarlayın.

D = Saç örgü ve büyük pirinç: 5,5 numara şişle örün. 46 ilmeklik desen genişliği = 23 cm. I -6. sıralan tekrarlayın, bu arada büyük pirinç deseni kesintisiz sürdürün.
El ve E2 = Verev lastikli aran desen: 5,5 numara şişle örün. 12 sıra desen boyu = 5 cm. Örnek şeması EI sol ön parçanın pervazının, E2 sağ ön parçanın pervazını göstermektedir Gerekli olan 2 ilik çevrelenmiştir; F = Baklava bordür: 5,5 numara şişle 5,5 örün. 12 ilmeklik desen genişliği = 5 cm, 30 sıra desen yüksekliği = 13 cm.

Lastik desen: Yaka için 2 ilmek ters, 2 ilmek yüz değiştirerek örün.

Örnek Denemeleri: 17 ilmek ve 22 sıra düz ters yüz lastik ilmekli, 6 numara şişle = yak 10×10 cm; 22 ilmek ve 26 sıra petek desen 5 numara şişle = yak 10x 10 cm; 17 ilmek ve 24 sıra büyük pirinçle baklava desen, 5,5 numara şişle = yak 10×10 cm.

Arka Parça: 138 (154) ilmek 6 numara şişle başlayın ve düz ters-yüz lastikli örgü çalışın. Düz ters alandaki ilmekler şu şekilde azaltılacaktır I. eksiltme sırası: Başlangıçtan sonra 29. sıra/gidiş sırası = 13 cm’de I. düz ters alanda ve 8 (9)x her izleyen 2.düz-ters alanda izleyen ilk 2 ilmeği ters birlikte örün = 129 (144) ilmek 2. eksiltme sırası: izleyen 28. sırada = 12,5 cm I. eksiltme sırasından sonra, her 2. düz ters alanda – yani bir önceki sırada eksiltme yapılmayan alanlarda – 8 (9)x ilk 2 ilmeği ters birlikte örün = 121 (135) ilmek 3. eksiltme sı-rası:Tekrar izleyen 28. sırada I. eksiltme sırası gibi çalışın = I 12 (125) ilmek.4. eksiltme sırası: izleyen 4. sırada bir öncekiden farklı düz-ters alanlarda 8 (9)xson 2 ilmeği ters birlikte örün = 104 (I I 6) ilmek. 5. eksiltme sırası: izleyen 2. sırada 38/40 beden için 3. düz-ters alanda ve 6x izleyen her 2. düz-ters alanda ilk 2 ilmeği ters birlikte örün = 97 ilmek; 44/46 beden için I. eksiltme sırası gibi çalışın = 106 ilmek Desen değişimine kadar 5 sıra daha örün, bu arada son sırada 38/40 beden için I ilmek artınn = 98 ilmek. Ardından örnek şemasına göre desen A’yı 5 numara şişle çalışın = 12 (I 3) örnek 24 sıra = 9 cm örün ve 24. sırada 8 ilmek kapatın, bunun için 8x her 10. ve II. ilmek (I I. ve 12. ilmek) birlikte örün = 90 (98) ilmek. Sonra desen Bl’i örnek şemasına göre 5,5 numara şişle çalışın, ilmekleri şu şekilde dağıtın: kenar ilmek ve a okundan önce 2 ilmek (kenar ilmek, I ilmek yüzle başlayarak 4 ilmek büyük pirinç desen, ardından a okundan önceki 2 ilmek), 3xörnek 20 ilmek oklan b – c oklan arası (44/46 beden için I ilmek yüzle başlayarak 4 ilmek daha büyük pirinç desen), kenar ilmek II (12) cm = 26 (28) sıra desen BI ‘den sonra kol evleri için her iki yanda 3 (4) ilmek kapatın, ardından her 2. sırada 2×2 ilmek ve 3 (4)x I ilmek izleyen 4. sırada I x I ilmek daha kapatın = 68 (72) ilmek. Kol evi yüksekliği 18,5 (19) cm = 44 (46) sıra olunca omuz için her iki yanda 7 ilmek kapatın, ardından her 2. sırada 2×7 (8) ilmek kapatın, izleyen gidiş sırasında kalan 26 ilmeği kapatın =yaka açıklığı ke-nan, böylece desen Bl 32 (33,5) cm = 76 (80) sıra olacaktır:

Sol Ön Parça: 67 (75) ilmek ve 6 numara şişle başlayın ve düz ters – yüz lastikli örgü çalışın, I. sırada 6 ilmek ters ve 2 ilmek yüz, kenar ilmekle bitirin. Düz ters alandaki ilmekler şu şekilde azaltılacaktın I. eksiltme sırası: Başlangıçtan sonra 29. sıra/gidiş sırası = 13 cm’de I. düz ters alanda ve 3 (4)x her izleyen 2.düz-ters alanda izleyen ilk 2 ilmeği ters birlikte örün = 63 (70)

ilmek 2. eksiltme sırası: izleyen 28. sırada = 12,5 cm I. eksiltme sırasından sonra, her 2. düz ters alanda – yani bir önceki sırada eksiltme yapılmayan alanlarda – 4 (4)x ilk 2 ilmeği ters birlikte örün = 59 (66) ilmek. 3. eksiltme sırası:Tekrar izleyen 28. sırada I. eksiltme sırası gibi çalışın = 55 (61) İlmek4. eksiltme sırası: izleyen 4. sırada bir öncekiden farklı düz-ters alanlarda 4 (4)xson 2 ilmeği ters birlikte örün = 5 I (57) ilmek 5. eksiltme sırası: I. eksiltme sırası gibi çalışın = 47 (52) ilmek. Desen değişimine kadar 5 sıra daha örün, bu arada son sırada I (2)x2 ilmek birlikte örün = 46 (50) ilmek. Ardından desen A’yı örnek şemasına göre 5 numara şişle çalışın, ilmekleri şu şekilde dağıtın: kenar ilmek, 5 (6)x örnek, 38/40 beden için a-c oklan arasındaki 4 ilmeği ekleyin, kenar ilmek. 24 sıra = 9 cm desen A örün ve 24. sırada 4 ilmek kapatın, bunun için 4xher 8. ve 9. ilmeği birlikte örün = 42 (46) ilmek Sonra desen BI ‘i örnek şemasına göre 5,5 numara şişle çalışın, ilmekleri şu şekilde dağıtın: kenar ilmek ve a okundan önceki 2 ilmek (kenar ilmek I ilmek yüzle başlayarak 4 ilmek büyük pirinç desen, ardından a okundan önceki 2 ilmek), I örnek = 22 ilmek ardından b – d oklan arasındaki 16 ilmek, kenar ilmek Desen BI ‘in 9. sırasında sol kenarda yeni bir baklava desenli lastik örnek şeması B2’ye göre başlayın ve sol kenarda B2 örnek şemasına göre örmeyi sürdürün. Desen BI ‘den II (12) cm = 26 (28) sıra sonra kol evi için sağ kenarda 3 (4) ilmek kapatın, ardından her 2. sırada 2×2 ilmek ve 3 (4)xl ilmek izleyen 4. sırada I x I ilmek kapatın = 31 (33) ilmek Kol evi yüksekliği 14 (15,5) cm = 34 (38) sıra olunca yaka açıklığı için sol kenarda 3 ilmek kapatın, ardından her 2. sırada 1×2 ilmek 5×1 ilmek kapatın. Aynı zamanda kol evi yüksekliği 18,5 (19) cm = 44 (46) sıra olunca omuz eğimi için sağ kenarda 7 ilmek kapatın, ardından her 2. sırada 2×7 (8) ilmek daha kapatın.

Sağ Ön Parça: Karşıt olarak sol ön parça gibi örün, bu arada desen dağılımına dikkat edin.

Kollar: Kol kapağı için 66 ilmek ve 5,5 numara şişle başlayın ve önce bir dönüş sırası yüz örün. Sonra desen C’yi örnek şemasına göre çalışın, ilmekleri şu şekilde dağıtın: kenar ilmek 9x örnek, b okundan sonraki ilmek ve kenar ilmek 24 sıra = I I cm desen C örün.
Ardından bir gidiş sırası ters örün, bu arada 8x her 7. ve 8. ilmeği birlikte örün = 58 ilmek. Bundan sonra gidiş sırasıyla başlayan bir desen değişimi oluşmalıdır; yani kol kapağındaki desenin tersi üste gelmelidir Kapak sonra yukarı döndürülecektir: Desen dağılımı: kenar ilmek, 5 ilmek düz yüz, 46 ilmek desen D örnek şemasına göre, 5 ilmek düz yüz, kenar ilmek. Desen değişiminden sonraki 29. sırada = 12 cm eğimler için her iki yanda I ilmek artırın, ardından her 10. (8.) sırada 6 (8)xl ilmek artınn = 72 (76) ilmek Artınlan ilmekleri düz yüz örün. Desen değişiminden 42 cm = 100 sıra sonra kol yuvarlağı için her iki yanda 3 (4) ilmek kapatın, ardından her 2. sırada 3×2 ilmek 9 (I0)xl ilmek, 3×2 ilmek, 1×3 ilmek kapatın, izleyen gidiş sırasında kalan 18 ilmeği kapatın, bu arada saç örgünün ortasında 2×2 ilmek birlikte örün. Kol yuvarlağının yüksekliği 14 (15) cm = 34 (36) sıra olacaktır

Bitirilmesi: Pervazlar: Sol ön parçanın ön kenanndan yaka açıklığı kenanndan başlayarak 134 (137) ilmek uzun, 5,5 numara yuvarlak şişe alın. Pervazı zincirli kenarla çalışın. Önce bir dönüş sırası ters örün, sonra desen EI ‘i örnek şemasına göre çalışın, ilmekleri I. sırada şu şekilde dağıtın: kenar ilmek c okundan başlayın, a – b oklan arasındaki örneği 8xçalışın, b okundan sonraki ilmek ve kenar ilmekle bitirin. 12. desen sırasında = Dönüş sırası tüm ilmekleri göründükleri şekilde kapatın. Pervaz genişliği = 5 cm. Sağ ön parçanın pervazını iliklerle birlikte ve izleyen dağılımda E2 örnek şemasına göre çalışın: kenar ilmek ve a okundan önceki ilmekle başlayın, a – b oklan arasındaki örneği 8x çalışın, b – c (d) oklan arasındaki ilmekler ve kenar ilmekle bitirin. 5. desen sırasında 6 ilik

çalışın: I. iliği etek ucundan sonra 3, örneğe, ardından izleyen 5 örneğin her birine I ilik yapın, ilikler için 2 ilmek kapatın – söz konusu ilmekler örnek şeması E2’de çerçevelenmiş olarak gösterilmektedir ve bu ilmekleri izleyen sıra da yeniden başlayın.

Dikiş: Omuz ve yan dikişleri kapatın.Yaka için şu şekilde ilmek alın, 5,5 numara yuvarlak şişle çalışın ve yaka açıklığı boyunca lx iç kenara ve lxdış kenara batın: Sol ön parçada pervaz kenanndan I I ilmek ve ardından omuza kadar ön parçanın yaka açıklığından 21 ilmek, arka yaka açıklığından 28 ilmek, son olarak sağ ön parçadan sol ön parçada verildiği gibi ilmek alın = 92 ilmek. Yakayı zincir kenarlı lastik örün, bunun için I. sırada = dönüş sırası kenar ilmekten sonra 2 ilmek tersle başlayın. 10. sıranın sonunda = 4 cm ilik açtığınız pervazın bulunduğu uçta 2. yüz lastiğe I ilik çalışın: I. yüz-ilmeği kendinden önceki ilmekle ters birlikte örün, I dolama, ardından 2. yüz-ilmeği kendilerinden sonraki ilmekle ters çapraz birlikte örün. izleyen dönüş sırasında dolamadan I ilmek ters ve I ilmek ters çapraz örerek artırın. 6 cm = 14 sıra lastik desenden sonra bir dönüş sırası yüz örün, bu arada 2. ve 5. yüz-ilmek-lastikte yüz ilmeklerin arasından her defasında I ilmek yüz çapraz ilmeklerin arasındaki yatay ipe batarak artırın ve diğer tarafta aynı şekilde 2x I ilmek artınn = 96 ilmek. Bir sonraki gidiş sırasıyla başlayarak izleyen desen dağılımında örmeyi sürdürün: kenar ilmek, başlangıçtaki dağılımla 8 ilmek lastik desen, 12 ilmek desen F örnek şemasına göre, verev lastik çizgisinin altındaki gibi 54 ilmek lastik desen, ardından 12 ilmek desen F, verev lastik çizgisinin altındaki 8 ilmek lastik desen, kenar ilmek Desen F’nin 30. sırasında = dönüş sırası tüm ilmekleri göründükleri şekilde kapatın.Yaka genişliği = 19 cm. Dikiş: Kol dikişlerini kapatın, kapak kısmında dışa dönük olarak dikin. Kollan takın. Düğmeleri sol pervazda, kenardan I cm içeri iliklerin karşısına gelecek şekilde dikin.Yakaya bir düğme dikin.

uzun hırka

hırka hırka şema